05.03.12 - Jelly_Informace dle zák. 106/1999 Sb. vč. odpovědi právníka na dopis "výzva obci"