Hledáme pečující osoby do adaptačních skupin pro ukrajinské děti / Шукаємо вихователів в адаптаційні групи для українських дітей

V následujících týdnech bude pravděpodobně potřeba otevřít i u nás v obci adaptační skupiny pro ukrajinské děti. Abychom byli připraveni, hledáme již nyní osoby, které by se o děti ve skupinách mohly starat, zajistily program, pohybové aktivity a tvůrčí činnost, výuku českého jazyka či pomoc při distanční výuce v ukrajinštině. Předpokládáme flexibilní formy spolupráce, od pracovních smluv, přes DPP až po dobrovolnickou pomoc. Máte-li zájem o spolupráci, vyplňte formulář níže.

Ми готуємо адаптаційні групи для українських дітей у нашому селі. Щоб підготуватися, ми вже шукаємо людей, які могли б доглядати за дітьми в групах, забезпечувати програму, фізичні та творчі заходи, викладання чеської мови чи допомагати з дистанційним навчанням українською. Трудовий договір, бригада, волонтер. Якщо ви зацікавлені у співпраці, заповніть форму нижче.

vybrat můžete více možností / Ви можете вибрати більше варіантів

 

Napište, jaké jsou vaše časové možnosti, v jaké dny, jak často a na kolik hodin se můžete zapojit.

Запишіть свої варіанти часу, в які дні, як часто і скільки годин ви можете брати участь

označte jazyky, které ovládáte alespoň na zákládní úrovni/позначте мови, якими ви володієте, принаймні на базовому рівні