Zpracování PD na rekonstrukci komunikace V Třešňovce, Dolní Jirčany, Psáry

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
110000
Ukončení příjmu nabídek: 
10. Březen 2020 - 16:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
16. Březen 2020
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Květen 2020
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení na rekonstrukci komunikace V Třešňovce v Dolních Jirčanech na pozemcích par.č. 93/1, 577/1  v kú Dolní Jirčany

 

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ul. V Třešňovce vč. výkazu výměr a rozpočtu. Dokumentace bude řešit nový povrch komunikace vč. přilehlých ploch, odvedení dešťových vod – povrchové žlaby, zásak.

 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH. 

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii a seznam alespoň 3 obdobných zakázek.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno