Zpracování PD na rekonstrukci komunikace Finské domky, Psáry

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
94000
Ukončení příjmu nabídek: 
19. Říjen 2021 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
27. Říjen 2021
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Leden 2022
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení na rekonstrukci komunikace Finské domky v Psárech na pozemcích par.č. 583/14, 583/15, 1111  v k.ú . Psáry

 

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. na rekonstrukci ul. Finské domky vč. výkazu výměr a rozpočtu.

Dokumentace bude řešit nový povrch komunikace vč. přilehlých ploch a odvodnění. Na

části komunikace spojující ul. Sportovní a Jílovskou (sil. II/105)bude odstraněna svrchní živičná vrstva a nahrazena novou, slepá část komunikace bude vybudována vč. podkladních vrstev. Odvod dešťových vod bude řešen zásakem vč. možnosti vybudování zásakové jámy v pozemku zeleně.

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Provádění