Výměna skla v ZŠ Amos

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
400000
Ukončení příjmu nabídek: 
3. Listopad 2021 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
4. Listopad 2021
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Leden 2022
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vít Olmr
Popis zakázky: 

: Zasklení okna C1.4a v Základní škole Amos.

 

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je demontáž rozbitého skla, jeho likvidace a dodávka a montáž skla nového do NO FRAME rámu firmy Jánošík dle dále uvedených parametrů. Sklo bude dodáno ve třech stejně velkých vertikálně dělených tabulích. Bližší informace jsou uvedeny ve výzvě. 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

 

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Smlouvy: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Historie zakázky