Rekonstrukce rybníka Junčáku

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
3.000.000 - 6.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
1817103
Ukončení příjmu nabídek: 
15. Červenec 2015 - 10:00
Datum otevření obálek: 
15. Červenec 2015 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Srpen 2015
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Listopad 2015
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Mgr. Lenka Houšková
Popis zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce rybníka Junčáku“ je celková rekonstrukce a odbahnění malé vodní nádrže.

Podrobně je předmět veřejné zakázky (stavby) popsán v projektové dokumentaci zpracované společností UNICEN s.r.o., Africká 616/16, 160 00 Praha 6, IČ: 275 94 751.

Projektová dokumentace je součástí Zadávací dokumentace. 

Podrobný popis zakázky: 

viz ZD a PD

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Základním kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno