Rekonstrukce povrchu multifunkčního hřiště

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
250000
Vysoutěžená cena zakázky: 
229340
Ukončení příjmu nabídek: 
26. Červen 2018 - 16:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
2. Červenec 2018
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Srpen 2018
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vít Olmr
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je rekonstrukce povrchu multifunkčního hřiště v Dolních Jirčanech.

 

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je odstranění starého povrchu, vyrovnání a zhutnění podloží a položení nového povrchu s protiskluzovými vlastnostmi.

Specifikace zakázky:

Odborná demontáž stávajícího povrchu a jeho štěrkového uložení, vyrovnání povrchu kamenivem frakce 0,4 - 2 m3, rozměr hřiště 30 x 16 m a jeho zhutnění kameniva dle potřeb finálního povrchu

Položení nového povrchu s protiskluzovými vlastnostmi s tloušťkou vlákna 65 μm, šířkou vlákna 12 mm a výškou vlasu 15 mm (JUTA FAST TRACK či ekvivalentní)

Konečná úprava včetně zapískování a lajnování pro volejbal / nohejbal / malý fotbal / basketbal – šestka, barva červená / zelená

5 let záruka na povrch i veškeré práce. 

 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Stav sport Praha s.r.o. 277 501, 00 Kč 229 340, 00 Kč 562/2018 95/2018