Oprava komunikace u hřbitova Psáry

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
1052000
Ukončení příjmu nabídek: 
4. Říjen 2021 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
18. Říjen 2021
Předpokládané datum dokončení plnění: 
8. Listopad 2021
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Tomáš Hejzlar
Popis zakázky: 

Oprava komunikace u hřbitova Psár v úseku od ulice Kutná po závoru za hřbitovem.

 

 

Podrobný popis zakázky: 

Stavba zahrnuje očištění stávajícího povrchu, spojovací postřik a položení asfaltového betonu, V části před hřbitovem, kde původní povrch chybí, bude proveden odkop do hloubky cca 40cm a následně položeny dvě vrstvy štěrkodrti, spojovací postřik a dvě vrstvy asfaltového betonu. Stejně bude upraveno i parkoviště u hřbitova.

 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno