Dodavatel tisku Psárského zpravodaje

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
200.000 - 1.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
800000
Ukončení příjmu nabídek: 
5. Duben 2023 - 10:00
Předpokládané datum dokončení plnění: 
17. Duben 2023
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vlasta Málková
Popis zakázky: 

Dodavatel tisku Psárského zpravodaje

Podrobný popis zakázky: 

Periodicita: dvouměsíčník
Formát: B5 (176 x 250 mm)
Papír vč. obálky: lesklá křída 100 g/m2
Vazba: Vl (2 skobičky)
Barevnost: 4/4, kvalitní barevný soutisk. Vybrané barvy (nyní červená, šedá) se nesmí mezi jednotlivými vydáními lišit o více než 5 %. Barvy se mohou v průběhu spolupráce změnit. Budou v dostatečném předstihu sděleny zhotoviteli.

Požadavky na stroj: min. čtyřbarevný ofset
Rozsah: 44-68 stran vč. obálky, v nabídce uveďte ceny i pro jiné počty stran a počty výtisků dle návrhu smlouvy o dílo vč. ceny balného a dopravy na obecní úřad v otevírací době OÚ.

Balení: v balících cca po 40 ks do folie
Náklad: 1700 -1900 ks
Termín zaslání podkladů: Pondělí do 10 hod. prostřednictvím e-mailem zaslaného odkazu na stažení tiskového pdf z internetového úložiště (např. uschovna.cz) nebo na ftp server zhotovitele.

Předání výtisků Zpravodaje bude do čtvrtku do 16 hod. (v týdnu předání podkladů) na Obecní úřad Psáry příp. na jiné předem objednatelem určené místo v k. ú. Psáry či Dolní Jirčany.

Veškeré podklady k veřejné zakázce najdete na webových stránkách http://psary.cz/vz-zakazky včetně smlouvy o dílo.  

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Nabídku předložte v uzavřené obálce s názvem veřejné zakázky tj.:
„Dodavatel tisku Psárského zpravodaje“

  • poštou v jakýkoliv pracovní den na adresu Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry
  • osobně na podatelnu obecního úřadu ve dnech pondělí 8 -12 a 13 -17 hod., středa 8 -       12 a 13 -18 hod., v úterý a čtvrtek 8 -12 hod a 13- 16 hod. a v pátek 8 -12 hod.

NEBO

  • datovou schránkou ID:  rvhbuxe

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Zrušeno