Zápis z jednání Sportovní komise

Datum: 
11.04.2017

Zápis sportovní komise ze dne 11.4.2017

Zápis z   jednání Sportovní komise, konané dne 11.04.2017 v     18.00hod.

Přítomni: Petr Jaško, Milan Vácha, Milan Zetocha, Lukáš Málek, Pavel Kuka

Omluveni: Nepřítomni:  

Komise bude jednat tak, aby administrativa spojená s obecními dotacemi nezatěžovala spolky nad míru nezbytnou pro splnění podmínek určených zákonem. Jsme si vědomi, že práce ve spolcích je dobrovolná a záslužná a naším cílem je tuto činnost podporovat. I proto komise doporučuje prověřit možnost posunutí termínu vyúčtování obecní dotace do 31.1. následujícího roku.

Komise vítá jakékoliv návrhy na rozšíření stávajících obecních sportovišť, kterými v této chvíli jsou:
- multifunkční hřiště v Dolních Jirčanech
- beachvolejbalové hřiště v Domově Laguna Psáry

Na obecních sportovištích i dětských hřištích je třeba zdůraznit zákaz kouření v provozním řádu.
Koupaliště – komise by přivítala možnost vybudování přírodního koupaliště. Jedna z možností je na pozemcích v okolí cihelny.

Zapsal: Ing.Petr Jaško
V Dolních Jirčanech 11.04.2017