Zápis z jednání sociální komise ze dne 20.6.2011

Datum: 
20.06.2011

Účast: V.Málková, M.Šmerglová, Z. Smolová, O.Kramosilová, N.Komárková
Host: M.Běťáková ředitelka Rodinného centra Domeček
Nepřítomen : J.Adámek

Body jednání :

  1. Žádost o prošetření a pomoc při řešení situace nepřijetí dítěte do MŠ Psáry

Členky komise se osobně podrobně seznámily se situací žadatelky pí. Petrové. Komise konstatovala, že zřizovatel nemá právo zasahovat do přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání a ve spolupráci s pí. Běťákovou projednala s pí. Petrovou další možná řešení její situace.

  1. Zajištění rehabilitace pro p. Zavázala

Navrhované řešení rehabilitace /RHB/ ze strany Mostu k domovu bylo pro pána značně zatěžující, a proto komise zajistila rehabilitační sestru /Home care z Kladna/, která bude provádět RHB u p. Zavázala přímo v místě bydliště. Pan Zavázal byl s tímto postupem obeznámen a souhlasil.

  1. Cvičení pro seniory

Podařilo se zajistit dvě kvalifikované cvičitelky, které povedou dva paralerní kurzy každý zaměřený na trochu jinou techniku cvičení. Cvičit se začne v září jednou týdně. Cyklus bude trvat pět měsíců a předpokládaná cena celého kurzu je 1000,- Kč. /250,- Kč při měsíční platbě/. Podrobnější informace vyjdou v Psárském zpravodaji.

  1. Setkání seniorů

Další setkání seniorů, v pořadí již 3., se uskuteční v září.

Další setkání sociální a kulturní komise je plánované na konec července.

Zapsala : M.Šmerglová