usnesení mimořádného zasedání komise k situaci na "dětském hřišti" na Štědříku

Komentáře

jo

jo

kde si hrají

A co děti, mají si kde hrát?
Štědřík - nejhustěji osídlená část Psárskojirčanského území. Dětmi nejvíce využívaný prostor, vynecháme - li školku, hlavně v zimě, a to i školkou, zatravněný kopeček nad domem čp 154 směrem k ulici Nad Školkou. V létě míče, bazénky, stany, v zimě saně, lyže, jen tam letos poněkud více hrozí dětem úraz, protože tam někdo nechal půl palety betonových nezabezpečených tvárnic, kupodivu ještě žádná na dítě nespadla. Další místo, sezení nad domem čp 153, v chládku pod stromy. Další prostor, oplocené hřiště mezi domy čp 148 a 150. A další, trochu zanedbané hřiště s jednou branku pod domem čp 150, mezi silnicí a potokem. Jako cyklodráha pro kola, šlapadla a různá strkadla a hrkadla slouží jednosměrná ulice Nad Školkou, hlavně ta část, která vede kopcem dolů, proti přijíždějícím vozidlům. Další hřiště je ve slepé části ulice K Lesu (40 metrů od Pražské). A další hřiště u křižovatky ulic K Lesu a K Junčáku, s pořizovací cenou k výslednému výrobku v obdobném poměru jako byla školka (sám sobě by dodavatel takovýto výrobek za takto stanovenou cenu asi nekoupil). Všechna tato místa, kde si hrají děti, jsou v okruhu asi 250metrů. O dalších asi 250 metrů dále, mezi hřbitovem a prodejnou, nebo restaurací U Suchánků, si také hrávaly děti. Ale vypadá to, že toto hřiště sešlo věkem. Snad ta ostatní ještě nějaký čas přežijí, aniž by způsobila nějaké zmrzačení.