Výlet do Jablonce, na Ještěd a do výrobny ozdob

Datum: 
Pátek, 19 Říjen, 2018 - 07:00

Sociální a kulturní komise připravila další zájezd z řady Putování po naší vlasti –tentokrát do severních
Čech. Navštívíme město Jablonec nad Nisou, proslulé výrobou skla a bižuterie.

Pro registrované je odjezd z autobusových zastávek v Psárech, od OÚ a ze zastávky v Dolních Jirčanech v pátek 19.10. v 7.00.

Exkurze do některé tradiční výrobny skla, šperků nebo vánočních ozdob bude hlavním bodem dopoledního programu.
Zbude i dost volna na nákupy korálků nebo čehokoliv jiného. Po obědě se přesuneme k lanovce na Ještěd, která je v provozu od roku 1933. Na vrcholu hory si prohlédneme televizní vysílač, hotel ve tvaru rotačního hyperboloidu nebo posedíme u kávy. Užijeme si nádherné výhledy na podzimní Krkonoše, Jizerské a Lužické hory či České středohoří. Zájezd se uskuteční dne 19. 10., odjezd bude v 7.00 z tradičních zastávek – z autobusové zastávky v Psárech, od OÚ a ze zastávky v Dolních Jirčanech. Cena 300 Kč pro trvale hlášené, pro ostatní 400 Kč. Zájemci se mohou hlásit a zároveň uhradit cenu zájezdu v pokladně OÚ do 14. 9. Více informací získáte u místostarostky Vlasty Málkové, tel. 602 714 101.

Tags: