Opět nevyvezený odpad - nekonečný příběh

Stav požadavku: 
Odloženo – považováno za neopodstatněné
Priorita požadavku: 
Kritická
Přiřazeno: 
Vít Olmr

Vážený pane Olmre, znovu se na Vás obracím ve věci svozu komunálního odpadu. Včera měl být odvezen odpad z naší popelnice a opět se tak nestalo. Jedná se o druhé nevyvezení naší popelnice v poměrně krátké době. Předchozí nevyvezení jsme spolu řešili 14. 12. 2020. V mailovém přípise ze 14. 12. 2020 jste slíbil, že zajistíte vyvezení popelnice v náhradním termínu. Tento Váš dobrovolný slib a závazek jste nesplnil, protože popelnice nebyla vyvezena v náhradním termínu, ale až v dalším, regulérním pondělním svozem. Táži se Vás pane Víte Omlre, jaký způsob nápravy pochybení při svozu komunálního odpadu hodláte Vy osobně zvolit, aby se obdobná situace v budoucnosti již neopakovala? Pokud není ve Vašich silách zajistit nápravu, při dalším nevyvezení popelnice s komunálním odpadem, předám tento odpad komerční oprávněné osobě s nakládání s odpady a náklady s tím spojené obci vyúčtuji a budu požadovat, aby obec tyto náklady po Vaší osobě, jako původci škody, vymáhala. Jen pro úplnost musím zmínit že poplatky za svoz odpadu mám, tak jako každý rok, v řádném termínu plné výši uhrazené. Vyvstává otázka, zde nejste agendou, kterou vykonáváte pro občany obce Psáry již unaven a vyčerpán a jestli nenastal čas předat tuto agendu někomu, kdo jí bude vykonávat řádně a svědomitě. Stavím Vám lhůtu 48 hodin na Vaše vyjádření a navržení způsobu řešení od doručení tohoto přípisu do Vaší mailové schránky. Po marném uplynutí této lhůty, objednám odvoz popelnice u komerčního subjektu viz. můj text výše a s výše uvedenými následky. V příloze zasílám fotodokumentaci. S pozdravem,

Přiložené soubory: 

Komentáře

Dobrý den paní

Dobrý den paní Vašková,

Nejprve bych se Vám rád omluvil pokud k předchozímu opakovanému nesvezení popelnice došlo, ale já opravdu nejsem popelář a ani nejsem osobně zodpovědný za svezení či nesvezení popelnice. To je zodpovědnost svozové firmy se kterou má obec smlouvu, nikoliv mé osoby a opravdu nejsem původcem jakékoliv škody. Nesedím v kuka voze, ani ti, kdož v něm sedí nejsou moji zaměstnanci.

Já mohu (a budu) opakovaně apelovat na dispečera svozové firmy a případě že se prokáže opakované zanedbání povinností ze strany svozové firmy, bude obec jednat dle uzavřené smlouvy. Chyby se stávají, bohužel občas i opakovaně a pokud se jedná o systémový problém, vždy jsme se svozovou firmou dokázali najít řešení.

Jakmile budu mít od dispečera svozové firmy podrobnější informace, budu Vás obratem e-mailem informovat.

S pozdravem
Vít Olmr