Psárský zpravodaj 5/2015

Říjen
 • Usnesení ze zasedání Zastupitelstva a Rady obce Psáry
 • Informace z obce
  • Co se v obci udělalo v srpnu a září
  • Zima se blíží a obec je připravena
  • Ukončení realizace obnovy veřejné zeleně – etapa 2015
  • Úprava návsi v Psárech
  • Odkud přitéká pitná voda
  • Protipovodňová opatření v obci
  • Adopce laviček
  • Výměna parkovacích průkazů
  • Obecní knihovna Psáry
  • Notebooky pro základní školu
  • Připravujeme knihu o historii obce
  • Sportovní komise
  • Laguna Fest 2015
 • Sociální a kulturní komise
  • Staročeský advent
  • Diskuzní středa
  • Předvánoční setkání
  • Pojeďte s námi do Norimberka!
  • Zkrášlete svůj vánoční stůl!
  • Divadelní a muzikálový podzim se blíží!
  • Vydařený zájezd do Toskánska
  • Svatováclavské posvícení
  • Havelské posvícení
  • Jednotka sboru dobrovolných hasičů Psáry má nové hasičské auto
  • My z Pohádkového lesa počtvrté …
  • Pohádkové putování
  • Bludičkobraní
  • Míla Burián: Tahle práce mě baví
  • Mladí hasiči opět v akci
  • Výběr z událostí Obecní policie Jesenice
 • Škola
  • Putování za zvířátky
  • Naše obec
  • Když nevíš co, pojď do Mozaiky!
  • Dětský klub Klubíčko – co a za kolik
 • Sport
  • Brigáda na dolnojirčanském hřišti
  • Letní náročné zásahy
  • Dolnojirčanské hasičky se v létě nenudily
  • Závod požárnické všestrannosti
  • Fotbalové tabulky
 • Kultura
Přiložené soubory: