Psárský zpravodaj 3/2013

Červen
 • Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry a Zastupitelstva obce Psáry
 • Informace z obce
  • Kolektivní systém ASEKOL uděluje Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2012
  • Obec zveřejnila videozáznam ze zasedání zastupitelstva oprávněně
  • Co se v obci udělalo
  • Postupná obnova obecní zeleně – okolí autobusových zastávek
  • MAS Dolnobřežansko
 • Povodeň 2013
 • Povodně očima hasičů
 • Pravěký dětský den v Jirčanech
 • Oslava Dne dětí v Psárech
 • Psárská pekárna se otevírá
 • Sociální komise
  • Fotosoutěž
  • Cvičení pro seniory
  • To dobré se má opakovat aneb
  • Pohádkový les podruhé
  • Pálení čarodějnic pod skálou Vápenka
  • Déšť čarodějnice nezastavil
  • Jde (si) hrát i bez míče
  • Zahrady od středověku po současnost
  • Farmářské trhy a Indiánská zkouška odvahy
 • Z deníku obecní policie
 • Výlet na dobříšský zámek
 • Škola
  • Loučení se školním rokem
  • Děti z prvních až pátých tříd vystavily škole vysvědčení
 • Sport
  • Psárští hasiči a okresní soutěže v požárním sportu
  • Do práce na kole!
  • Fotbalové tabulky
  • Ohlédnutí za druhým rokem provozu
 • Prázdninová školka s Klubíčkem
Přiložené soubory: