Psárský zpravodaj 1/2013

Únor
 • Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry a Zastupitelstva obce Psáry
 • Byl jsem se podívat na jednání zastupitelů
 • Volba prezidenta republiky – výsledky hlasování za územní celky
 • Informace z obce
  • Co se v obci udělalo v měsících prosinec 2012–leden 2013
  • Co přinesl rok 2012
  • Rozpočet obce Psáry
  • Co Vás zajímá
  • Kolumbárium rozšíří kapacitu jirčanského hřbitova
  • Postupná obnova obecní zeleně – prostor u pomníku
  • Fotosoutěž na téma „Život a zábava v obci“
 • Lokální topeniště v naší obci
 • Kvalita ovzduší
 • Sociální komise
  • Pozvánky
  • 2. sousedský jarmark
  • S Terezou na Sousedský jarmark
  • Zlatá historie našeho kraje
  • Historie obce jako na dlani
  • Pojďte si zacvičit
 • Obecní policie má stále práce dost
 • Psáry a Dolní Jirčany v roce 2012 z pohledu
 • Policie ČR
 • Škola
  • Zápis do prvních tříd
  • V zákulisí školní jídelny
 • Spotřebitelská poradna
 • Stručný přehled finančních změn, které nás čekají v roce 2013
 • Na cestě k Ideálnímu satelitu
 • Pro milovníky přírody
 • Každý nám je závidí
 • Sport
  • Rozpis fotbalových utkání – jaro 2013
  • Multifunkční hřiště – provozní řád
 • Kultura
  • Čarodějnice 2013
Přiložené soubory: