Směrnice č. 3/2015 Dodatek č. 2 ke směrnici U-4

Směrnice Obce Psáry
3/2015
Stručný popis: 

DDHM a DDNM bude  v některých případech evidován v majetku obce dle posouzení důležitosti