Obecně závazná vyhláška obce Psáry č. 3/2020 k regulaci hlučných činností

Obecně závazná vyhláška
3/2020
k regulaci hlučných činností
Stručný popis: 

Tato vyhláška se vydává k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (zejména pokojného soužití občanů) a stanoví, které činnosti, by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, lze na území obce Psáry vykonávat pouze v čase touto vyhláškou určeném.

 

Předpis ke stažení: