Obecně závazná vyhláška č. 6/2005

Nahrazeno
Obecně závazná vyhláška
6/2005
o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci (zrušena OZV č. 6/2008)
Předpis ke stažení: