Obecně závazná vyhláška č. 4/2002 - 1. změna územního plánu

Obecně závazná vyhláška
4/2002
kterou se vyhlašuje závazná část 1. změny úz. plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany
Předpis ke stažení: