Obecně závazná vyhláška č. 2/2007

Obecně závazná vyhláška
2/2007
o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty
Předpis ke stažení: