Stavba u Záhořanského potoka

Dobrý den, k předchozímu dotazu jsem obdržel od p. ing. Morávka dne 30. 04. 2024 odpověď do mé mailové schránky, která obsahovala informaci ohledně projektu terénních úprav (navážka a urovnání), za což děkuji. Nicméně podstata dotazu / připomínky mé i ostatních občanů (viz diskuse) spočívá jinde: jaký je finální projekt-záměr včetně rozsahu a případných staveb (??). Rovněž jsem neobdržel stanovisko k mé připomínce týkající se toho, že předmětné místo je evidentně v zátopovém pásmu. Děkuji za odpověď, JUDr. Luboš Nový