Doručování balíků Českou poštou

Problémy s doručováním balíků Českou poštou do naší obce jsou delší dobu. Není výjimkou, že ačkoliv jsem doma a čekám na balík, najdu druhý den ve schránce výzvu s poznámkou, že jsem "nebyl zastižen" - což je samozřejmě lež. Vina není na straně pracovnic naší pošty, ale na Depu v Říčanech, které má "personální a organizační problémy a řeší je". Dnes jsme zjistili, že balík, na který čekáme 14 dnů, leží celou dobu na poště a nikdo se nenamáhá jej doručit. Nakonec jsem dostal informaci, že balíky nejsou doručovány asi měsíc (!) a dokonce ani příjemci nejsou informováni o tom, že mají zásilku. Vzhledem k liknavosti úředníků tohoto státního molochu jsem dnes poslal ředitelům poboček a poštovní ombudsmance písemné upozornění, že Česká pošta nedodržuje zákon o poštovních službách (§§ 5 a 7). Žádám Českou  poštu o okamžitou nápravu a informování klientů. Ze strany JUDr. Kvášové (ombudsmanka) jsem byl ujištěn, že věc okamžitě prošetří. Doporučuji si na místní poště ověřit, zda tam nemáte uloženou zásilku, na kterou čekáte. Současně budu rád, když se podělíte o své osobní zkušenosti s doručováním Českou poštou v naší obci. Děkuji, Jan Čihák

Reakce České pošty - vysvětlení a omluva

4.11. jsem obdržel vyjádření ředitele České pošty, které uvádím v plném znění:

Věc: Odpověď na podání 

Vážený pane inženýre,

prostřednictvím ombudsmanky České pošty, s.p. jsme obdrželi Vaše podání, které se týká nekvalitního doručování balíkových zásilek v obci Psáry.

Vaše připomínky týkající se opakovaných a přetrvávajících problémů s doručováním balíkových zásilek Depem Říčany u Prahy 70 byly projednány s vedoucím Depa. Vzhledem k personálním problémům na Depu se v průběhu měsíce října 2014 na doručování v oblasti Psáry podílelo postupně více doručovatelů, včetně nových pracovníků, kteří neznají místní podmínky. Z tohoto důvodu se bohužel nepodařilo všechny balíkové zásilky řádně doručit jejich adresátům. Vedoucí pracovníci Depa jsou si problémů v této oblasti vědomi, na obsazení neobsazených míst a stabilizaci personální situace intenzivně pracují. Zároveň dochází v oblasti, kam spadá i obec Psáry, ke změně organizace doručování, která by rovněž měla přispět ke zvýšení kvality doručování balíkových zásilek. 

V současné době jsou již příslušné balíkové okrsky obsazeny stálými balíkovými doručovateli, situace v doručování se stabilizuje a doručování v obci Psáry by již mělo probíhat bez nepravidelností.

Vážený pane inženýre, přijměte, prosím, naši omluvu za nekvalitně zajištěné služby a problémy, které občanům Psár v důsledku toho vznikly. Váš zájem o práci České pošty, s.p. nás velice těší.

S pozdravem

Ing. Rastislav Choma

ředitel DÚS PH

 

Česká pošta opět neinformuje příjemce, že obdržel zásilku

Několik spoluobčanů mě informovalo, že Česká pošta pokračuje ve svých praktikách a neinformuje o tom, že máme na místní poště uložené zásilky. Slib, který učinil ředitel Ing. Chroma a ombudsmanka České pošty, není plněn. Doporučuji všem občanům, kteří čekají na zásilku od této neschopné firmy, aby si ověřili, zda nemají balík uložený na poště. Opakovanou stížnost jsem odeslal všem dotčeným včera a jejich reakci zveřejním. Jan Čihák