Psárský občasník 1/2003

Červen
  • Slovo úvodem: Rozpačitý start nového zastupitelstva
  • Jaké výbory pracují při zastupitelstvu, kdo je řídí, jak pracují?
  • Šlágr roku 2003: Odpady, odpady, odpady...
  • Ta naše vesnička středisková...
  • ...i ti, co bydlí v (zatím) obecních bytech po dlouhá léta ...
  • V neposlední řadě - duchovní nadstavba obce...
  • Aktualita na závěr: Jak se těšíme do Evropy?
Přiložené soubory: