Psárský (dočasný) občasník 2/2003

Říjen
 • Slovo úvodem: Obec rok poté a co bude za rok?
 • Aktualita: Od ledna se chystá vydávání společného měsíčníku s Jesenicí
 • Říká se, že...
 • Důležité termíny a sdělení
 • Další aktuality krátce
 • Málo nebo dost
 • Seriál „Kanalizace na kraji obce po sedmi letech“ (I. a II. díl)
 • Ze žádosti obce o prominutí nedoplatků Ministerstvu financí
 • A pro srovnání ‒ jak tomu bylo před čtyřiceti lety....
 • Zákon o obcích je dobré znát I.
 • Všichni starostovi muži (i ženy)...  
 • Představujeme výbory zastupitelstva obce
Přiložené soubory: