Veřejná diskuze nad 6.změnou územního plánu + záznam z 2. veřejné diskuze 5.4.2017

Ve středu 18. 5. 2016 se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnila veřejná diskuze nad regulativy pro 6. změnu územního plánu která má řešit prostor vrakoviště na psársské návsi. Přinášíme Vám videozáznam z této diskuze.

Ve středu 5.4.2017 se uskutečnila rovněž 2. veřejná diskuze a záznam z ní je připojen na konci.

1. část

2. část

Záznam z 2. veřejné diskuze 5.4.2017