Toulky Prahou 19.5.2017

Srdečně vás zveme na druhou a třetí procházku z cyklu „Toulky Prahou“ pod vedením zkušené průvodkyně. Společný odjezd ze Psár od OÚ a z Dolních Jirčan bude v 8.30 hod. autobusem pana Adámka. Procházka potrvá cca 2.5 hodiny, dohromady s přestávkami na kávu nebo něco dobrého na zub počítejte celkově s přibližně čtyřmi hodinami v Praze. Po skončení se společně vrátíme autobusem do Psár. Cena za každou procházku činí 60 Kč a platbu uhradíte přímo v autobusu. Pokud jste se ještě k procházkám nepřihlásili a máte o ně zájem, kontaktujte Vlastu Málkovou, tel. 602 714 101 nebo malkovaatpsary [dot] cz.

19. května – Legendy pražského židovského města

Věděli jste, že Praha je druhým místem s největším soustředěním židovských památek na světě? Během této komentované vycházky se dozvíte, proč tomu tak je, jaká je historie exodu Židů, co přineslo povstání makabejských a povstání proti Římanům, jak došlo ke zničení jeruzalémského chrámu, co jsou to ghetta a kdy vznikla, kdy přišli Židé na naše území a jak zní velké proroctví kněžny Libuše. Procházka začne na náměstí Fr. Kafky za chrámem sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a pokračuje dále do útrob židovského města. Dozvíme se, kde je židovská škola a muzeum, restaurace U Golema (povídání o Golemovi a Jehodovi Ben Bezalel), povídat si budeme o šábesu a židovských svátcích a zvycích. Po cestě uvidíme Maiselovu synagogu, vyslechneme legendu o skřítcích, zajímavé vyprávění o veřejných domech u Mastného drdolu a U hubaté Lízy. Nemineme ani Pinkasovu synagogu, kde se dozvíme, co jsou rituální koupele mikva a jaké mají svatební zvyky ortodoxní židé. Podíváme se na Židovský hřbitov, se kterým je spjata legenda o neviňátkách.

Pokračovat budeme Břehovou ulicí ke Klausově a Staronové synagoze až do Pařížské ulice.

Tags: