Průtah, oprava asfaltového povrchu, omezení průjezdnosti silnice Pražská, Psárská

V minulém týdnu došlo k poslední výměně části vodovodního přivaděče před kruhovým objezdem v Psárech. Závěrečná celková tlaková zkouška dopadla dobře a vodovodní přivaděč je opraven. Nyní proběhne dezinfekce, proplachy a následně kolaudace.

Dle páteční informace má být v pondělí 11. 3. zprovozněna obalovna po zimní odstávce. Pokud vše dobře dopadne, tak od 13. 3. budou umístěné semafory, dojde k opravě zbylých kanalizačních šachet a bude provedena finální oprava asfaltu. Omezení dopravy se semafory potrvá po dobu cca 14ti dnů.