Obecní úřad Psáry má stále OTEVŘENO

Dne 1. října 2013 se uskutečnilo vyhlášení výsledků 11. ročníku soutěže OTEVŘENO x ZAVŘENO, v rámci které získala naše obec dvě nominace v kategorii Otevřeno a v níž se jí podařilo obsadit 1. místo v kategorii OTEVŘENO - otevřená data.

Soutěž OTEVŘENO x ZAVŘENO, kterou pořádá Otevřená společnost, o.p.s., si klade za cíl kultivaci principů demokratické společnosti prostřednictvím dobrých i špatných příkladů otevřenosti veřejné správy kde se již tradičně na čelních místech objevují instituce jako například Magistrát hlavního města Prahy či Úřad na ochranu osobních údajů.

V letošním roce měla Obec Psáry v soutěži OTEVŘENO dva žhavé kandidáty v podobě zveřejňování přijatých faktur nad 20 000Kč na webu obce a uveřejňování veškerých podkladů v anonymizované podobě pro jednání zastupitelstva obce i občanům. S první nominací získal úřad 1. místo v letos nově ustavené kategorii OTEVŘENO - otevřená data a celkově pak 4. místo z 26 nominací.

Cenu v podobě pamětní plakety a krásné uliční značky převzal za obec z rukou Jiřího Knipla, zástupce Fondu Otakara Motejla, starosta Psár Milan Vácha.

Zvlášní cenu za názorový obrat získal Úřad na ochranu osobních údajů, který v uplynulém roce stačil ze dne na den změnit názor na zveřejňování videozáznamů ze zastupitelstev. Snad jste k tomu malou troškou přispěli i my díky rozhodnutí Městského soudu v Praze v našem sporu s ÚOOÚ.

Co nás však nejvíce potěšilo je potvrzení správnosti nastaveného trendu otevřenosti vůči občanům, což dokazují i nominace ostatních soutěžících, které náš úřad zejména prostřednictvím webu již splňuje (zveřejňování veřejných zakázek včetně oceněného zveřejňování faktur nad 20 000Kč, podkladů pro jednání zastupitelstva, systém hlášení závad) nebo se je chystá aplikovat v dohledné době (elektronická podání stížností a petic do konce října, zveřejňování průběhu dotací do konce listopadu či online nahlížení do rozpočtu obce v průběhu první poloviny příštího roku). Spolu s končícím protikorupčním auditem tak máme možnost zařadit se mezi Top10 otevřených veřejných správ v naší zemi.