Narozeninové oslavy v Mozaice

Mozaika je skvělým místem pro dětské narozeninové oslavy – rádi vám její prostory v sobotu či neděli zapůjčíme.

Pro oslavy platí následující pravidla:

  1. Cena za polodenní oslavu je 500,- Kč a zahrnuje využívání všech prostor včetně vybavení (vyjma počítačů a play station) a vytápění – platí se před konáním akce. Cena nezahrnuje úklid – vždy je nutné po sobě prostor řádně uklidit a odevzdat ho minimálně ve stavu, ve kterém jste ho převzali. Úklid znamená: vrátit všechny hračky na jejich místo, vytřít, vyluxovat, umýt nádobí a uklidit ho, vynést odpadky, uklidit toalety, zavřít okna.
  2. Všichni přítomní musí dodržovat provozní řád Mozaiky, který je vyvěšen na nástěnce a na webu.
  3. I při oslavách platí zákaz konzumace alkoholu a kouření.
  4. Je nutné dbát, aby hluk z oslavy nerušil obyvatele bytů nad Mozaikou (hlučná hudba, křik).
  5. Při přebírání klíčů je třeba složit vratnou kauci 1000,- Kč, kterou vám, pokud bude vše v pořádku, vrátíme, až bude klíče odevzdávat. Z kauce mohou být hrazeny případné škody na majetku či náklady za neprovedený úklid. 

Termín oslavy si rezervujte s dostatečným předstihem u paní Běťákové na emailu betakovaatpsary [dot] cz nebo na tel.: 60 60 60 323