Kniha o historii obce - setkání 5.11. a 10.11.

Jak jste již jistě zaznamenali, věnujeme své úsilí zpracovávání dějin obce Psáry. Snažíme se soustředit dostupný materiál vypovídající o hospodářských i sociálních dějinách místa, kde žijeme - a zpracovat vše formou knížky. Ke své práci využíváme všechny dostupné možnosti – hledáme v archivech a získáváme mnoho podnětů i od Vás.

Všechny Vaše náměty, prosíme, soustřeďte u paní místostarostky Vlasty Málkové T: 602714101,  malkovaatpsary [dot] cz

Velmi si vážíme vzpomínek pamětníků, neboť platí, že právě příběhy „obyčejných“ lidí doplňují „velké“ dějiny.Za tímto účelem se na obecním úřadu konají „schůzky“; v podstatě velmi milá setkání lidí, kteří mají o historii zájem, potažmo mají nám co říci, případně nám mohou ochotně krátkodobě zapůjčit rodinné dokumenty, fotografie, noviny, vyhlášky, letáky – zkrátka vše, co se týká uplynulých událostí. Samozřejmě – snažíme se zaznamenat, případně zjistit další informace o událostech, na které jsme takto ústně upozorněni. V těchto setkáních budeme i nadále pokračovat – námětů, jež se nám schází na stole, je stále dost. Nejbližší setkání se koná 5. listopadu ve 13.30 hod. a 10. listopadu v 9 hod. na obecním úřadu.

V současné době bychom Vás rádi vyzvali, zda nenajdete nějaké doklady o působení spolků v obci. Pokud nám zprostředkujete informace o činnosti i těch předválečných, např. něco o místních ochotnících – budeme velmi rádi. Stejně tak nás velmi zajímá historie místních živností: hostinských, obchodníků, řemeslníků, ale i mnohých dalších.

Jana Koutná