Demografická studie pro Psáry a Dolní Jirčany

Během jarních a letních měsíců se pro naši obec připravovala demografická studie, která popisuje období let 2015-2030. Studie přináší mnoho důležitých informací, potřebných pro dlouhodobé plánování naší základní infrastruktury. Ze studie bych vyzdvihnul zejména dva níže uvedené grafy.

Na prvním grafu se potvrzují naše předpoklady o množství dětí předškolního a školního věku. Je tedy patrné, že dlouhodobě potřebujeme 5 tříd pro předškolní vzdělávání a plnohodnotnou základní školu s 18 kmenovými třídami. Po dobudování těchto kapacit již bude možné řešit problémy spojené s mírnými demografickými výkyvy.

Druhý graf popisuje nárůst věkové skupiny seniorů v dělení tří podkategorií. Z uvedeného grafu je naprosto zřejmá dynamika nárůstu počtu obyvatel této věkové kategorie. Je tedy nutné již v nejbližších letech zahájit kroky vedoucí k navýšení kapacity poskytované terénní sociální péče.