Architektonická soutěž o návrh nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany

Praha 04.09.2013 – po více než pěti letech se v České republice vyhlašuje veřejná architektonická soutěž na novou školu.

V době, kdy je řada veřejných investic a staveb realizována bez architektonických soutěží, obec Psáry vyhlašuje architektonickou soutěž na novou školu v lokalitě Cihlářská, k.ú. Dolní Jirčany. S vědomím, že školu staví jen jednou a že bude sloužit stovky let, oslovilo zastupitelstvo obce Centrum pro středoevropskou architekturu jako zpracovatele a organizátora soutěže. Obec Psáry se rozhodla pomocí architektonické soutěže najít vhodného partnera pro realizaci nové školy.

V porotě soutěže jsou architekti zastupující několik generací. Předsedou poroty je Ing.arch. Oldřich Hájek, střední generaci zastupují Ing.arch. Pavel Joba a Ing.arch. Michal Kuzemenský, za nejmladší pak Ing.arch. Martin Frei (náhradník). Závislými členy poroty za obec jsou Milan Vácha - starosta obce Psáry, Ing. Antonín Rak - zastupitel obce Psáry a Lucie Kubalošová - zastupitelka obce Psáry (náhradnice).

Soutěž je organizovaná jako otevřená, veřejná anonymní a bude probíhat ve dvou kolech, dle soutěžního řádu České Komory Architektů. Do druhého kola postoupí 5 návrhu. Autoři tří oceněných návrhů budou vyzváni vyhlašovatelem do jednacího řízení bez uveřejnění. Výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění bude zadání zakázky na zpracování projektových prací.

Postavení školy je vždy velká investice, která se odehrává i např. jednou za 200-300 let. Naše stávající škola je z roku 1693 a v minulosti došlo jen k její částečné nástavbě a drobným úpravám.

Od školní budovy jako takové očekávám i něco navíc než jenom prosté splnění všech norem a předpisů. Škola by měla mít ducha, příjemnou atmosféru a prvky, které by člověka potěšily. Nechceme proinvestovat zbytečně desítky milionů, ale oceníme chytré návrhy. Uvítáme návrhy, které jsou prevencí proti možné šikaně a pro děti zvyšují pocit bezpečí. Nemyslíme na školu s holými chodbami ale budovu s množstvím inspirativních a příjemných prostor, které dětem umožní vytvářet skupinky, sdílet se, relaxovat, bavit se, vzdělávat se i hrát. Škola by měla umožnit rovněž alternativní způsoby výuky.

Starosta obce Milan Vácha

Je důležité pracovat s existujícím veřejným prostorem, stávající návsí, a zároveň se zamýšlet nad podobu nových prostor, na které škola naváže. Škola by tak měla být také odpovědí na soudobou podobu a formu veřejného prostoru.

organizátor soutěže CCEA

Termíny

Datum vyhlášení soutěže o návrh 04. září 2013

Dotazy mohou být podány do 30. září 2013 na e-mailovou adresu sekretáře soutěže. Dotazy k organizačním záležitostem soutěže, které zodpovídá vyhlašovatel nebo sekretář bez konzultace s porotou (termíny, formáty výkresů, měřítka, obaly apod.), budou zodpovězeny do 4 pracovních dnů. Dotazy k předmětu soutěže, které zodpovídá porota s vyhlašovatelem, budou zodpovězeny do 10. pracovních dnů od lhůty pro podání dotazů.

Podání soutěžních návrhů do I. kola do 04. listopadu 2013 do 14:00 hodin

Hodnotící zasedání soutěžní poroty bude uskutečněno nejpozději do 10 dnů od odevzdání soutěžních návrhů. Výsledky budou vyhlášeny pět pracovních dnů po konečném rozhodnutí poroty.
Podání soutěžních návrhů do II. kola do 20. ledna 2014 do 14:00 hodin.

Ceny

  1. cena se stanovuje ve výši 200.000,-- Kč (slovy: dvě sta tisíc korun českých),
  2. cena se stanovuje ve výši 100.000,– Kč (slovy: sto tisíc korun českých),
  3. cena se stanovuje ve výši 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

Vyhlašovatel soutěže o návrh

Obec Psáry,
Sídlo: Obec Psáry, Pražská 137,252 44 Psáry
Zástupce: Milan Vácha, starosta obce
Tel./fax: 241 940 454
IČO: 00241580

Organizátor soutěže a zpracovatelsoutěžních podmínek

Center for Central European Architecture
proškolený organizátor soutěže:
Ing.arch.Yvette Vašourková autorizace 50/R
Sídlo: U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
Tel.: 222222521
E-mail: vasourkovaatccea [dot] cz

Sekretář soutěže

Ing.arch. Igor Kovačević PhD.
Sídlo: U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
Tel.: 222222521, 603810083
E-mail: kovacevicatccea [dot] cz

Přezkušovatel soutěžních návrhů

Jméno: Ing.arch. Kateřina Šrámková
Tel.: 222222521
E-mail: sramkovaatmoba [dot] name

Kontakt pro média:

Igor Kovačević, CCEA
Tel.: +420603810083
E-mail: kovacevicatccea [dot] cz

Více na http://www.novaskolapsary.cz/