2.místo v soutěži „O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2017“

Do soutěže se naše obec přihlásila s Psárským zpravodajem již podruhé. Redaktorkou PZ je Ing. Lucii Libovická, členové redakční rady Ing. Jitka Svobodová, MUDr. Jaroslav Sokol, Jiří Římovský a za obec Vlasta Málková. V loňském roce jsme získali v soutěži třetí místo a v letošním krásné druhé.

Sedmičlenná porota složená ze zástupců vyhlašovatelů a profesionálních novinářů pod vedením Pavla Šaradína z Katedry politologie a evropských studií FF UP v Olomouci vybírala z celkem 296 zpravodajů. Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo ve středu 4. 7. 2018 na Velehradě.

Vítězové v kategorii obecních zpravodajů:

1. Bořetické listy
2. Psárský zpravodaj
3. Magazín ze života obce Hvozdná

Za tento úspěch patří velké poděkování paní redaktorce Ing. Lucii Libovické, redakční radě, dětské redakční radě a samozřejmě všem, kteří svými články a fotografiemi přispívají do našeho zpravodaje a drží ho tak na předních příčkách celorepublikového průměru. Moc děkujeme.

Vlasta Málková