ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Psáry a Dolní Jirčany

V termínu od 20. 1. - 8. 3. 2017 je možnost uplatnit připomínky k návrhu změny č. 6 územního plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany. Připomínky se podávají písemnou formou na adresu  Obecního úřadu Psáry, Pražská 137, Psáry 252 44. Do grafické a textové části  návrhu změny č. 6  ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany je možné nahlédnout i na adrese pořizovatele - Obecní úřad Psáry, Pražská 137, Psáry 252 44. 

Komentáře

Vyjádření nesouhlasu se zadáním změny č. 6 územního plánu obce

Vážení zastupitelé obce Psáry,
vyjadřuji svůj nesouhlas se změnou územního plánu v Psárech na návsi, která byla prezentována starostou Váchou dne 20. 4. 2016.
Důvodem nesouhlasu je
1. Jednorázový nárůst obyvatel o 10%
2. Překročení poměru zastavěné a zpevněné plochy (v současné době je povoleno 30%, plánováno 70%).
3. Plánovaná zástavba převyšuje okolní stávající zástavbu
4. Bez zajištění parkování pro nové obyvatele – počet plánovaných 74 parkovacích míst pro 72 bytových jednotek je zcela nedostačující
5. Nedostatečná kapacity školy a školky
6. Nedostatečná kapacita PID
Nemíním přemýšlet o důvodech toho, proč pan starosta Vácha zcela změnil svůj postoj a nesouhlas „s výrazným rozšiřováním výstavby rodinných a bytových domů“ dle jeho volebního programu z roku 2014 a prezentoval za developera jeho plány.
Doufám, že zvítězí zdravý rozum a zájem o obec a o její ZDRAVÝ rozvoj.
Dana Albrechtová.

Tento dopis odesílám i písemnou formou na adresu OÚ Psáry.

Re: vyjádření nesouhlasu

Dobrý den paní Albrechtová, Váš dopis bude předán k vyřízení výkonnému pořizovateli k vypořádání. Do dubnového zpravodaje připravím reakci. Pošlete prosím telefonní číslo na sebe a rád Vám vše vysvětlím nad stávajícím územním plánem tady na úřadě. Telefon prosím zaslat na starostaatpsary [dot] cz Jinak doporučuji shlédnout video z 18.5.2016 „Veřejná diskuze nad 6. Změnou územního plánu“ kterou naleznete na http://psary.cz/clanek/verejna-diskuze-nad-6zmenou-uzemniho-planu . S pozdravem Milan Vácha

Můžete prosím upřesnit čeho

Můžete prosím upřesnit čeho se změna týká? Ve stávajícím územním plánu jsem pro uvedené pozemky našel níže uvedené regulativy. Možná se mýlím, ale mě se zdá že bytové domy o třech patrech (cca 10m výšky)se tam dají stavět již dnes. Děkuji Navrátil

Lokalita Z5-09
Území smíšené obytné nízkopodlažní
Hlavní využití:
Bydlení v rodinných domech
Komerční vybavení pro veřejnost v samostatných k tomu určených stavbách
Přípustné využití:
Bydlení v bytových domech
Bydlení v bytových domech v kombinaci s komerčním vybavením
Podmínky využití plochy:
Nesmí dojít k dotčení koryta vodního toku
Stavby musí být umístěny tak, aby nedošlo ke zmenšení průtoku velké vody a musí být umístěny v souladu
s požadavky správce toku a orgánu ochrany přírody
Ve vymezeném záplavovém území Zahořanského potoka nesmí být umísťovány stavby
Maximální zastavěná plocha: 25%
Minimální nezpevněná plocha pro výsadby vegetace: 50%
Maximální výška zástavby 10m
Maximální počet podlaží: 3 n. p.
Spádové zastřešení bude se sklonem v rozmezí 35° až 45°
Vyvolané nároky na parkování budou realizovány v rámci využití plochy

Ten kdo sleduje a zná územní

Ten kdo sleduje a zná územní plán Psár ví, že díky změně č 5 z roku 2012 se tam dají stavět bytovky už teď (viz regulativy výše). Akorát je to paskvil. Jako starousedlík říkám, že si zasloužíme něco lepšího než vrakoviště v centru obce a pokud tam budou rozumné služby proč ne. Petici jsem nepodepsal a teď se taky nepodepíšu protože ty kecy některých rádoby chytrých mi za to nestojí.

PS: Láďa by se měl chytit za nos. Za zahradami si narval hektary pole do územního plánu a na lidi z okolí se z vysoka vy... a teď bude kejhat. A není sám.

Pozor Pozor

Všem slušným obyvatelům naší obce se navědomost dává,že lump Nezmar a jeho kumpáni zase vylézají z děr.
Bacha na To!
Víme přece,co dokáže a jak to dopadá!!!

Jak?

Budou opravené silnice a hasiči dostanou nové auto? Já si přečetl jak Vácha psary zaprodal a ještě se tím chlubý. Za tu dobu co tam sedí jen psary ždíme a pro jejich občany neudělal ani h.... . Jen vzít úplatek.... Doufám že vezme od stavingu 200 litrů za každou bytovou jednotku za zrušení uzávěry když normální lidí to platit musí. A ještě jedna věc. Podporuji referendum za samostatné psary .