Záměry pronájmu nebytových prostor

Obec Psáry vyhlašuje záměry pronájmu nebytových prostor: 

1./ Nebytových prostor v objektu autobusové zastávky na Štědříku o celkové výměře 5 m2 na pozemku parc. č. 646/1 v obci Psáry, k.ú. Dolní Jirčany.

2./ Nebytových prostor provozovny, sociálního zařízení a skladu o celkové výměře 150 m2 v budově č.p. 3 postavené na pozemku parc. č. st. 28 v obci Psáry, k.ú. Dolní Jirčany. 

Bližší informace jsou uveřejněny v přiložených záměrech. 

Písemná vyjádření a nabídky k záměrům lze podávat do úterý 7. 4.  do 12 hod.   

Komentáře

Prosím o vysvětlení, jak se

Prosím o vysvětlení, jak se mohlo stát, že nejprve přestala být provozována trafika na Štědříku a restaurace U Suchánků a teprve poté nabízí obec prstory k pronájmu. Nemělo by to být naopak?

Re: Prosím o vysvětlení

Dobrý den,

Provozovatelé ukončili svoji činnost v březnu 2015 a obec následně vyhlásila záměr pronájmu. Naopak by to šlo pouze v případě, že by ukončení smluvního vztahu iniciovala obec.

S pozdravem

Milan Vácha