Žádosti o dotace - spolky

Blíží se termín vyúčtování dotací a podání žádostí o nové dotace pro spolky působící v naší obci. Podobně jako v loňském roce bude třeba, aby každý zájemce o dotaci sepsal žádost na celý rok 2014 a včas ji doručil na obecní úřad. 

Od příštího roku se postup přidělování dotací již bude řídit za tímto účelem vypracovanou směrnicí, která bude v prosinci předána ke schválení Zastupitelstvu obce Psáry.

Směrnici doporučujeme prostudovat, je zveřejněna na obecních stránkách na následující adrese: http://psary.cz/sites/default/files/usneseni/2013/smerniceoposkytovanidotaciobcanskymsdruzenim.pdf

Termín pro podání žádostí pro letošní rok je do 30. 11. 2013. Příští rok bude nutné podat žádosti dle směrnice, tj. do 15. 11.

O průběhu vyřizování žádostí budete informováni na webových stránkách obce, o konečném rozhodnutí pak bude každý žadatel informován dopisem.