Žádost o součinnost při odečtech vodoměrů

V příštích dnech budou ve vaší obci probíhat odečty vodoměrů. Pravidelná kontrola vodoměru slouží jako prevence skrytých úniků a tím i nezvykle vysokých faktur. Z toho důvodu je nezbytné alespoň jednou ročně odečíst i vodoměry s předpokládanou nulovou spotřebou. Žádáme tímto obyvatele napojené na veřejný vodovod o součinnost při odečtech a zpřístupnění vodoměrů pro odečítače.

V případě, že se nepodaří vodoměr v době odečtů zpřístupnit, žádáme obyvatele o nahlášení stavu vodoměru buď odesláním vyplněné odečtové kartičky, kterou jim odečítač zanechá ve schránce, nebo prostřednictvím online formuláře na www.vhs-sro.cz . Stav vodoměru lze také nahlásit telefonicky na čísle 840 205 206.
Předem děkujeme za spolupráci
Kolektiv VHS Benešov