uzavírka ulice Hlavní v Dolních Jirčanech

V termínu od 21.9.2022 7:30 hod. do 30.9.2022 bude uzavřena část komunikace Hlavní  v dolní části  od  domu č.p. 67 – křižovatka ulic Hlavní a K Junčáku a v horní části k domu č.p. 62 – křižovatka ulic Hlavní a Na Výsluní. Důvodem jsou výkopové práce pro  uložení kabelu kNN včetně nové trubky HDPE v rámci akce „IE-12-6009356 Dolní Jirčany rekonstrukce NN ulice Hlavní“. ( odstranění starých betonových elektrických sloupů a přeložení kabelu do země). Následně budou instalovány nové lampy veřejného osvětlení. Stavbu provádí firma Elektroervis VV s.r.o.

Zodpovědná osoba: M. Drahokoupil, tel. 737287445

 

Přiložené soubory: