Uzavírka části ul. Hlavní, Dolní Jirčany – práce na opěrné zdi komunikace

V době od 21.5. do 6.7.2014 bude z důvodu provádění nutných zabezpečovacích prací na zřícené opěrné zdi komunikace v místě vyznačeném v příloze ul. Hlavní uzavřena.

Objízdná trasa je po místních komunikacích – ul. K Junčáku, Ke Kukaláku nebo ul. Na Lukách, K Lůžku a ul. Horní.

Sedláková, správa majetku

15.5.14