Upozornění - silnice, voda Štědřík

Upozornění
Vzhledem k velmi silnému podmáčení půdy nelze projet ul. Úvozovou (Psáry) od panelů vlevo do zadní chatové oblasti. I ostatní cesty v chatových osadách lze použít autem pouze s velkým rizikem propadu nebo sesuvu půdy a  zapadnutí vozidla. Pokud nemusíte , nejezděte.

Voda z vrtů v Tondachu (Štědřík)
V návaznosti na stížnost na kvalitu vody v lokalitě Štědřík, provedl provozovatel odkalení vodovodních řadů. Protéká čistá voda. Zástupce firmy Tondach prohlásil, že dodávaná voda nebyla záplavou zasažena. V případě dalších stížností bude přistavena cisterna. VHS Benešov