Stavba „II/105 Psáry, průtah“ - uzávěra komunikace

Dne 25. 5. 2020 dojde k předání staveniště v důsledku stavby „II/105 Psáry, průtah“. Zadavatelem akce je Středočeský kraj, KSÚS a obec Psáry. V průběhu stavby proběhne zkapacitnění kanalizace, výstavba vodovodního přivaděče, nového mostu u Rubínu a rekonstrukce komunikace. Dojde k částečné uzávěře komunikace Pražská, Psárská, která bude v první fázi průjezdná jedním jízdním pruhem na semafory.  V těchto dnech probíhá jednání o úplné uzávěře komunikace, objízdných trasách a autobusové dopravě. O jeho výsledku vás budeme informovat.

V souvislosti s tím nebude možné používat hnízdo na tříděný odpad v ulici Psárská (naproti Rubínu). Využijte prosím k ukládání tříděného odpadu  jiná  sběrná  místa rozmístěná po obci. Občané, kteří vlastní nemovitosti v úseku komunikace od mostu u Rubínu k Obecnímu úřadu obdrží pytle na směsný odpad . Poslední svoz popelnic proběhne 26. 5. 2020.

Komentáře

Stavba "II/105 Psáry"

Dobrý den, vzhledem k tomu, že zadavatelem akce je mj. obec Psáry, předpokládám, že bude vedení obce důslednější v kontrole plnění termínů realizace a nedopustí, aby stavba dopadla jako oprava mostku v Kutné. Negativní dopady pro mnohé obyvatele Psár budou i tak dost velké a případné výmluvy, že se jedná o akci KSÚS by se tentokrát mohlo vedení obce dost nevyplatit. Už to, že o uzavírce a omezeních, které mají začít v pondělí 25.5. informuje obec v pátek 22.5. pouze na stránkách obce, je alarmující. Měli jste zveřejnit celé DIO, které by při zahájení 25.5. už snad mělo být dávno schválené. Nebo je snad tato zásadní stavba s razantními omezeními pro obyvatele Psár bez nutných dokumentů a tyto se domlouvají a připravují až v průběhu stavby?
Tomáš Mařík

Stavba "II/105 Psáry"

Dobrý den, o stavbě průtahu informujeme již druhý rok téměř v každém Psárském zpravodaji. V tom posledním jsme psali, že stavba bude zahájena pravděpodobně v druhé polovině května. DIO bylo samozřejmě schváleno společně s projektem. Po několika letech musí být upraveno dle uzávěrek komunikací v okolních obcích, což připravuje vždy zhotovitel. O přesném termínu zahájení stavby jsme se dozvěděli ze společných jednání minulý týden, a proto jsme hned informovali naše občany. Pokud nebylo uzavřeno výběrové řízení a my jsme neznali zhotovitele stavby, nemohli jsme sdělit bližší informace dříve.
Ráda bych vám řekla, že stavba proběhne bez komplikací, ale to bohužel nevím a obávám se, že to dnes neví nikdo, ještě výstavba ani nezačala. Naši občané touto stavbou získají kapacitní kanalizaci v nejproblematičtější části obce, možnost připojení na Želivku, most, který nebude zadržovat vodu při povodních, kruhový objezd pro bezpečnou jízdu a na závěr komunikaci, kterou si po letech naši občané zaslouží. Věřme, že vše proběhne dobře a všechny komplikace s problematickou dopravou v tomto přechodném období všichni zvládneme.
Vlasta Málková

Otázka

Dobrý den, mohu se zeptat, jsou někde k dispozici nějaké odkazy ke stažení stavebních plánů? Například při stavbě kruhového objezdu u nové školy byly na webu obce k dispozici informace o stavbě ze stavebního úřadu a stavební plány.

Dobrý den, Celou projektovou

Dobrý den,

Celou projektovou dokumentaci naleznete na profilu zadavatele Středočeského kraje na adrese https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_5257.html

S pozdravem
Vít Olmr

Otázka - stavební plány k uzáveře

Dobrý den, mohu se zeptat, jsou někde k dispozici nějaké odkazy ke stažení stavebních plánů? Například při stavbě kruhového objezdu u nové školy byly na webu obce k dispozici informace o stavbě ze stavebního úřadu a stavební plány.

Dobrý den, Celou projektovou

Dobrý den,

Celou projektovou dokumentaci naleznete na profilu zadavatele Středočeského kraje na adrese https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_5257.html

S pozdravem
Vít Olmr