Samostatná škola i školka – záměr pro školní rok 2017/2018

Rada obce Psáry připravuje záměr rozdělení školy a školky na samostatné organizace, o kterém se můžete více dočíst v článku níže. Zároveň jste zváni na společnou diskusi k tomuto tématu, která se uskuteční v pondělí 20. února od 18 hod. na obecním úřadě.

Příprava výstavby nové školy je v plném proudu. Vzhledem k plánované velikosti nové školy i školky (pro MŠ bude potřeba zpracovat v následujících letech projekt výstavby dalších dvou tříd) jsme přesvědčeni, že je výhodnější, aby obě součásti dále fungovaly jako samostatné organizace s vlastním vedením a hospodařením. Základní škola i mateřská školka mají svá rozdílná specifika jak v oblasti vzdělávání tak řízení, jejich provoz je odlišný a množství administrativy, která padá na vedoucí zaměstnance, je obrovské - a bohužel s úpravami legislativy stále narůstá. Proto považujeme rozdělení školy a školky na dvě samostatné organizace za krok správným směrem a připravujeme tento záměr k předložení zastupitelstvu.

Se záměrem rozdělení organizace jsme seznámili vedení školy na společném jednání ve středu 11. ledna, následovně byli informováni zastupitelé obce Psáry, zaměstnanci školy, Školská rada a rodiče dětí ze ZŠ i MŠ.  Zastupitelstvo bude rozdělení školy projednávat na zasedání 22. února. V případě odsouhlasení záměru budou nově vzniklé organizace od 1. srpna 2017 z pohledu legislativy nástupnickými organizacemi současné školy, tedy převezmou veškeré povinnosti a závazky vůči dětem i zaměstnancům. Nová škola i školka samozřejmě plynule naváže v oblasti vzdělávání, veškerá dokumentace a evidence žáků bude převedena na nové organizace. Rozdělení nebude mít děti a jejich rodiče negativní dopady, ani v administrativní či organizační rovině. Naopak samostatnost školy a školy přinese efektivnější řízení zaměřené na specifické potřeby těchto organizací, přesné zacílení finančních prostředků tam, kde jsou potřeba, a personální posílení, aby se jednotlivé týmy mohly plně soustředit na kvalitu vzdělávání, provozu a nabízených služeb. Moderní trendy a vzdělávací strategie tak, jak je nyní propaguje MŠMT, kladou na management i pedagogy základních a mateřských škol velké nároky – a jako zřizovatel budeme všemi dostupnými prostředky podporovat naši školu a školku, aby těmto nárokům nejenom dostály, ale aby našim dětem nabízely vzdělání na nejvyšší možné úrovni.

Příští školní rok bude ve znamení intenzivní práce na projektu nové školy. Hlavním úkolem vedení školy bude především příprava organizace na přechod do nové budovy, tvorba nového školního vzdělávacího programu, tvorba strategie pro vzdělávání na druhém stupni, stabilizace pedagogického sboru, nábor zaměstnanců na nově vzniklé pozice a samozřejmě intenzivní spolupráce se zřizovatelem a architekty při výstavbě nové školy, vybavování učeben, komunikaci s veřejností i nejrůznějšími organizacemi. Všichni se těšíme, že nová škola dětem i pedagogům nabídne nejenom komfort architektonicky do detailů promyšlené budovy, ale především podnětné prostředí a nespočet možností pro rozvoj a vzdělávání.

Komentáře

Jak se tak krásně lže a oblbuje.

Nebude to tím, že se chceš stát ředitelkou???
Uzavírám sázky, ředitelka školy Bětáková a ředitelka školky Šmerglová.

Haha, anonym, co závidí

Další spiknutí, co se prozradilo hned na začátku! Dobře, že je tu někdo, kdo předem ví, proč se to dělá, jak to dopadne a kdo z toho bude něco mít. Dík, že tě máme, anonyme!

A co jsi ty ???

A co jsi ty ???

Prosím, v čem konkrétně Mgr.

Prosím, v čem konkrétně Mgr. Běťáková lže a oblbuje nás. Mám děti a rád bych je měl i na druhém stupni ve Psárech. Čeho se mám bát.

Ředitelé

Já říkám škola Kracman školka Šmerglová
Díky Pavel N.

Pavle, to bude obec ředitele

Pavle, to bude obec ředitele jmenovat nebo bude výběrové řízení dle zákona? Mohu se zeptat kde najdu zaručené informace. U nás v hospodě jsou taky zaručené informace, ale trochu scifi.
moc děkuji

Konkurz na ředitele

Dobrý den,

ředitele školy vždy jmenuje zřizovatel na základě provedeného konkurzního řízení, které má jasná pravidla, viz. vyhláška č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. Povinnou kvalifikaci pro funkci ředitele školy stanoví zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících.

Zároveň bych zde ráda za sebe dementovala zvěsti, které po škole a vesnici zřejmě běží - o místo ředitele školy se v případném konkurzu rozhodně ucházet nebudu, stejně jako se nebudu ucházet o žádnou jinou pracovní pozici v místní škole. Na projektu nové školy spolupracuji z pozice místostarostky pro vzdělávání především na úrovni koordinace jednotlivých kroků, subjektů a dotačního managementu.

Pokud máte jakékoli otázky k projektu či si chcete ověřit kolující informace, můžete napsat, zavolat či si domluvit schůzku - betakovaatpsary [dot] cz, tel. 606060323

Martina Běťáková

Dle mého názoru je vše již

Dle mého názoru je vše již upečené.Ted už to bude jen na oko pro lidi,

Dobrý den

Dobrý den, zajímalo by mne, co by mělo být upečené? Rozdělení organizace mi přijde absolutně v pořádku, je to logické vyústění budoucího plánování, ovšem také současné situace ve škole. Nemá právo komentovat ten, který nemá děti ve škole! Dále bych to nechtěl rozvádět v rámci zachování úcty k naší obci i škole (vyjma současného vedení).

Obavy a pochybnosti o úrovni rozhodování o naší škole

Konsekventní používání množného čísla - tedy: " jsme přesvědčeni, jsme seznámili vedení školy, atp " mne nemůže naplnit důvěrou v pluralitní a kvalifikované rozhodování ohledně naší školy.
Zvláště, když není jasno, koho tento "plural majesticus" reprezentuje. Jsem přesvědčen, že vedení školy v obci našich rozměrů by mělo být, když už ne hegemonem rozhodování o škole, tak alepoň zřejmým a viditelným spolurozhodovatelem o jejím osudu a budoucnosti. A právě zde mi chybí hlas současné ředitelky, která by se měla vyjádřit k navrhovanému rozdělení jako osoba nejpovolanější. Svoji odbornost prokázala úspěšnou stabilizací školy, průzkum vědomostí žáků taktéž vypovídá o pozitivních změnách a není znám žádný problém týkající se školy, u něhož by její osoba figurovala. Proč není slyšet její názor na připravované změny? Nechce jej vyslovit? Nebo jí to není umožněno? Pevně věřím, že současná ředitelka bude přítomna na Úřadě jak 20. tak i 22. února a bude jí dovoleno nejenom promluvit, ale bude i slyšena.
Chybí i hlas učitelského sboru jak školy tak i školky. Vždyť právě tito lidé jsou ve své denní práci konfrontováni s aktuálními problémy současného školství, nutností jejich řešení a mohli by být zdrojem reálných podnětů k optimálnímu projektu funkce školy.
Zatím se jeví (a snažím se nebrat na vědomí všelijaké drby šířící se intenzivně obcí), že o naší škole budou zase rozhodovat lidé, kteří dopustili, že po 30 letech od podstatných společenských změn ve státě naše obec nemá odpovídající školu a jejichž dosavadní rozhodnutí vedla k platbám fatálních odstupných, podivných pronájmů a renovací a dalším problematickým aktivitám.
Doufám, že vedení obce ve spolupráci se současným vedením školy a školky jako i jejich pedagogickými zaměstnanci udělá vše pro to, aby světélko naděje, že budeme mít novou školu nebylo udušeno faktem, že tuto školu nebudeme schopni smysluplně a kvalifikovaně provozovat.

Dobrý den, já osobně také

Dobrý den, já osobně také věřím, že paní ředitelka dorazí na obě jednání a vyjádří se k současné situaci, případně povolá pár svých oveček. Nicméně ona byla s tímto záměrem srozuměna dříve než rodičovská veřejnost (pomineme-li místní drby a klepy) a vyjádřila se tak, že spolu s rozdělením organizace ona skládá svou ředitelskou funkci. Ve Vašem příspěvku mi chybí zmínka o rodičích a žácích, jichž se škola týká v první řadě. Kvalita dnešního učitelského sboru, tedy až na pár výjimek není valná, takže stále považuji výše uvedený krok jako rozumný. Věřím, že v nově vedené škole se rodiče nebudou bát moci vyjádřit svůj názor, aniž by jim byla odpovědí msta na dětech. Věřím, že nemáte dítě v páté třídě psárské školy a nezažil jste to, čemu se říká právě msta na dítěti. Podobně je na tom učitelský sbor vyjma příznivců současné paní ředitelky. Ještě jedna věc...vyjadřování paní ředitelky snad ani není nutné, naposledy se vyjádřila v sedmém zastavení:
http://skolapsary.cz/clanek/sedme-zastaveni. Krásný den.

"...podobně je na tom

"...podobně je na tom učitelský sbor..." - zajímavá informace. My zase víme, že na začátku léta drtivá většina učitelů podepsala podporu současné ředitelce školy a zdá se, že podpora většiny trvá. Jak už to bývá, věci nejsou jen černé a bílé, jak se komu zrovna hodí.

Haha, když vidíme jak zametá

Haha, když vidíme jak zametá s paní Peterkovou tak bych rád bych viděl tu statečnou ženu, která by jí to ve strachu o práci nepodepsala.

Podporu paní ředitelce

Podporu paní ředitelce podepsali dobrovolníci bez vědomí paní ředitelky. Vše se to odehrálo neskutečně rychle a ona o tomto papíru neměla ani ponětí!

A víte také o petici rodičů?

A víte také o petici rodičů? Taková petice, ať jedna či druhá je nicneříkající výkřik do tmy. Navíc zde vůbec nejde o paní ředitelku, ale o novou školu. Obec přijde s tím, že pro budoucí občany konečně vybuduje pořádnou a krásnou školu a když už jsme konečně krok o cíle, vznikne nesmyslný bojkot. Je hezké, že má paní ředitelka tak velkou podporu učitelů, může tedy odejít se vztyčenou hlavou! Hlasování dopadlo správně, bude nová škola, nové vedení a nová šance pro naše děti!

Máte pravdu, může odejít se

Máte pravdu, může odejít se vztyčenou hlavou a ať radši odejde, než zůstat v obci, kde jí hází klacky pod nohy jak vedení obce a pár ambiciózních rodičů z jedné třídy. Stejně, ať sem přijde, kdo sem přijde, nikdy tu nebudou rodiče s ničím spokojení.
Dejte si děti do Prahy, když je to tu tak špatné a uvidíte, jak se tam s Váma nebudou mazlit. Škola nebude stát v daném termínu, to snad je nám jasné a máme už oči otevřené, nebo tomu snad věříte?

Opravdu petice? Nějaká

Opravdu petice? Nějaká veřejná? Že o tom nevím, zdá se, že se řadíte k učitelskému sboru či blízkým učitelskému sboru. Četl(a) jste, prosím, příspěvek výše, tj. názor rodičů dětí, kteří navštěvují místní školu (nejen pátou třídu???)? Kdy už všichni pochopí, že tady jde především o děti? A tam vládne chaos, zmatek, nespokojenost. Takže....prosím!!! Ještě jednou přečíst. A nezapomeňte na sedmé zastavení viz odkaz! A krásný den ještě jednou.

zajímavý příspěvek

Sice anonym, ale to už je tady taková vlastnost.

"Konsekventní používání množného čísla - tedy: " jsme přesvědčeni, jsme seznámili vedení školy, atp " mne nemůže naplnit důvěrou v pluralitní a kvalifikované rozhodování ohledně naší školy." - to ani nemůže, protože pluralitní to není a nikdy nebude, rozhodují ti, kdož na to mají pravomoc rozhodovat. Pravomoc danou volbami a maximálně ještě tak povolebními vyjednáváními. Právo rozhodnout a nést zodpovědnost.

"Zvláště, když není jasno, koho tento "plural majesticus" reprezentuje." - z kontextu plyne, že množné číslo nejspíš označuje ty, kteří mají tu moc rozhodovat, tedy účastníky oné schůzky a současně radní.

"Jsem přesvědčen, že vedení školy v obci našich rozměrů by mělo být, když už ne hegemonem rozhodování o škole, tak alepoň zřejmým a viditelným spolurozhodovatelem o jejím osudu a budoucnosti. A právě zde mi chybí hlas současné ředitelky, která by se měla vyjádřit k navrhovanému rozdělení jako osoba nejpovolanější. Svoji odbornost prokázala úspěšnou stabilizací školy, průzkum vědomostí žáků taktéž vypovídá o pozitivních změnách a není znám žádný problém týkající se školy, u něhož by její osoba figurovala. Proč není slyšet její názor na připravované změny? Nechce jej vyslovit? Nebo jí to není umožněno? Pevně věřím, že současná ředitelka bude přítomna na Úřadě jak 20. tak i 22. února a bude jí dovoleno nejenom promluvit, ale bude i slyšena.Chybí i hlas učitelského sboru jak školy tak i školky. Vždyť právě tito lidé jsou ve své denní práci konfrontováni s aktuálními problémy současného školství, nutností jejich řešení a mohli by být zdrojem reálných podnětů k optimálnímu projektu funkce školy." - to pláčete na špatném hrobě. Vám také nikdo nebrání vyjádřit svůj názor, a to ani anonymně.

"Zatím se jeví (a snažím se nebrat na vědomí všelijaké drby šířící se intenzivně obcí), že o naší škole budou zase rozhodovat lidé, kteří dopustili, že po 30 letech od podstatných společenských změn ve státě naše obec nemá odpovídající školu a jejichž dosavadní rozhodnutí vedla k platbám fatálních odstupných, podivných pronájmů a renovací a dalším problematickým aktivitám." - o škole jako instituci rozhodují právě ti, kdož k tomu jsou zmocněni voliči. Shodou okolností ti, kteří se nejvíce zasloužili, že tu po mnoha a mnoha letech vyroste (snad již)  škola nová (mimochodem škola vznikla v roce 1693, roku 1821 byla postavena nová budova přízemní a v roce 1882 došlo k přístavbě prvního patra, nyní je rok 2017 a většina radních je ve své funkci 6 let).

"Doufám, že vedení obce ve spolupráci se současným vedením školy a školky jako i jejich pedagogickými zaměstnanci udělá vše pro to, aby světélko naděje, že budeme mít novou školu nebylo udušeno faktem, že tuto školu nebudeme schopni smysluplně a kvalifikovaně provozovat." - poetické, ale nelogické spojení. Na spolupráci musí být dva. Rozdělení školy a školky je logické a správné. O způsobu rozdělení rozhoduje obec, ergo Rada, případně Zastupitelstvo. Způsobů rozdělení je víc, řekněme tři základní a každý způsob má svoje pro a proti. O těch má cenu diskutovat. Proto bude v pondělí schůzka, proto je zde zápis na webu. Zájmy školy zřejmě zaměňujete za zájmy (některých) zaměstnanců školy. Jak jste přišel na tu neschopnost provozovat školu nevím, a proto se s vámi pouze shodnu, že také doufám, že bude vedení obce schopno školu smysluplně a kvalifikovaně provozovat.

Rak

 

 

 

 

pravomoc rozhodnout a nést zodpovědnost

Krásné.... Jakou jste vyvodil Vy, konkrétně, osobní zodpovědnost za odvolání bývalé ředitelky, Mgr. Trůblové a následnou platbu pokuty, kterou jste částečně vytáhli ze školní kasičky?
děkuji za jasnou odpověď

žádnou

Žádnou, protože jsem jí neodvolal.

Hodně věcí bych ale udělal jinak. Nikdy už bych nešel do koalice s ODS a asi bych se nenechal vmanipulovat do rozhodnutí, které mi mrzí dodnes.

Ze školní kasičky jsme nic nevytáhli. O to se postarali ti, kdo jí dali výpověď.

Nějak se mi to ale nechce řešit s anonymem...

Nedá mi, než se také zapojit

Vy ne, Vy jste byl tehdy 'pouze' zastupitel. Jakou zodpovědnost přijal pan Vácha, tehdejší starosta (mimochodem ve funkcích v obci již od let 2006-2007 jako místostarosta za ODS) za Obec pro změnu, ale v koalici s ODS (cca 1.pololetí 2011, kdy ještě čile spolupracovali).

Jinak... Krásné sliby,ať už Vaše nabo paní magistry Běťákové (viz výše).... To už začala předvolební kampaň? Vypadalo to, že se řeší škola...

Nejedná se tu pouze o snahu dua Vácha - Běťáková skácet paní ředitelku, tak jako tandem Vácha - Nezmar skácel Mgr. Trůblovou?

Včera o tom proběhlo jednání.

Včera o tom proběhlo jednání. Byl jste tam?

Škola školka

Dobrý den ,bude informace jak to dopadlo?

Dobrý den, Zastupitelstvo

Dobrý den,

Zastupitelstvo záměr rozdělení schválilo a vybralo i právní formu viz. usnesení na adrese http://psary.imunis.cz/edeska/file.asp?id=55079&ts=Qj2MBa76CbjNu0RVw828W...

Nyní se začnou připravovat smlouvy, zřizovací listiny a další potřebné dokumenty.

S pozdravem
Vít Olmr

i

Závěr? Oficiálně se zruší škola a tím zaniká místo ředitelky, což byl jasný cíl tohoto aktu (aby obec neplatila další pokutu a nestálo ji to další 4 miliony, jako v případě předchozí ředitelky). Jak ze zápisu vyplývá, jediní, kdo se na této popravě odmítli účastnit, byli pánové Kuka a Otruba. Pánové, děkuji za odvahu!