Přerušení dodávky el. proudu - 14. 5. 2014, ul. Jesenická, DJ

Dne 14. 5. bude přerušena dodávka elektřiny v Dolních Jirčanech, ul. Jesenická v čase od 8.30 - 16.30 h.

viz příloha

Přiložené soubory: