Přečtete si v Psárském zpravodaji

Co nás čeká v roce 2013  ……..     str. 9-11

 • Nová základní škola - zahájení projekčních prací
 • Kruhový objezd Dolní Jirčany
 • Položení asfaltového povrchu v ul. U Nádržky
 • Rekonstrukce ulice Hlavní
 • Úprava centra obce Psáry.Úprava památníku
 • Projekt centra návsi v Dolních Jirčanech
 • Chodník v ulice Kutná
 • Generel splaškové kanalizace
 • Beach volejbal
 • Pobytová louka Štědřík
 • Úprava školního hřiště............
  http://psary.cz/sites/default/files/zpravodaj/2012/psarskyzpravodaj2012-12web.pdf

Co se v obci udělalo v měsících říjen – listopad 2012               ………. Str. 12

Poplatky za komunální odpad a psy v roce 2013                      ………. Str. 13

Slavnostní otevření „oranžového“ hřiště                                    ………. Str. 14

Splašková kanalizace – problém, který se řeší                          ………. Str. 16

Postupná obnova obecní zeleně – prostor u pomníku v nové podobě,. Str. 18

Pozvánky na kulturní akce                                                          ………. Str. 20

Fotosoutěž na téma „Život a zábava v obci“                               ………. Str. 21

Co nového ve škole                                                                     ……… Str. 30

Speciální pedagog je přínosem pro děti i učitele                        ………. Str. 32