Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060675933 dne 22.10.19 od 7:30 - 17:30 hod

Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060675933 dne 22.10.19 od 7:30 - 17:30 hod. Podrobnosti naleznete níže.

 

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě

Rozpis jednotlivých dotčených lokalit: 

22.10.2019 (07:30 - 17:30) - plánovaná odstávka č. 110060675933

Psáry - Baba

Baba

100,  101,  102,  103,  104,  105,  106,  108,  109,  110,  112,  113,  114,  115,  116,  118,  119,  120,  121,  122,  123,  124,  125,  126,  127,  128,  129,  130/130B,  131,  132,  133,  134,  135,  136,  137,  139,  194,  240,  295,  309,  316,  353,  361,  374,  375,  376,  382,  395,  407,  413,  415,  416,  490,  490/Ch 490U,  499,  57,  60,  61,  62,  63,  64,  66,  67,  75,  76,  77,  78,  79,  80,  82,  83,  84,  85,  86,  87,  88/Ch 88U,  90,  91,  92,  93,  94,  95,  98,  99, 

 

Psáry - Psáry

Na Stráni

65, 

Na Vápence

111, 

Psáry

297,  89,  E117,  E191,  E296,  E365,  E368,  E388,  E408,  E409,  E412,  E431,  E96,  E98,  parc.č. 997/5, 

U Nádržky

44

 

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.htm,a to 20 dnů před uvedeným termínem.l