Kolumbárium v Dolních Jirčanech

V pondělí 26.srpna bude zahájena výstavba kolumbária na dolnojirčanském hřbitově. Všem návštěvníkům tohoto pietního místa předem děkujeme za toleranci zvýšeného provozu způsobeného stavebními pracemi. Dokončení je plánováno během října letošního roku.
Vlasta Málková

Další informace o kolumbáriu budou v říjnovém zpravodaji. Pokud máte dotazy, obracejte se na Vlastu Málkovou 602 714 101