Informace k vydání občanských průkazů a cestovních pasů

Z důvodu dlouhých čekacích lhůt na MÚ Černošice Vás informujeme o možnosti podání žádosti o občanský průkaz na jiném úřadu, který je vybaven zařízením pro podání této žádosti - tj. v každé obci s rozšířenou působností. Žádosti o vydání cestovních pasů lze podávat pouze na MÚ Černošice, Podskalská 19, Praha 2.  

O vydání cestovního pasu (dále CP) lze požádat pouze na MÚ Černošice, Podskalská 19, Praha 2. (Požádat o CP lze i prostřednictvím konzulátu, zdržuje-li se občan v zahraničí). Začíná doba cestování a s tím je spojen vyšší počet žadatelů o CP na MÚ Černošice, jsou vyčerpány i internetové objednávky. Z důvodu dlouhých čekacích lhůt na MÚ Černošice Vás informujeme o možnosti podání žádosti o občanský průkaz i na jiném úřadu, který je vybaven zařízením pro podání této žádosti - tj. v každé obci s rozšířenou působností.

Z důvodu změny zákona o cestovních dokladech se již automaticky nevyžaduje osvědčení o státním občanství k vydání prvního pasu.

Informace k vydání 1. občanského průkazu v 15. letech naleznete v přiloženém letáku.

Přiložené soubory: