II. kolo volby prezidenta republiky

II. kolo volby prezidenta republiky se koná ve volební místnosti na Obecním úřadě Psáry, Pražská 137, Psáry ve dnech:

- pátek 25. ledna 2013 od 14 h do 22 h

- sobota 26. ledna 2013 od 8 h do 14 h

Hlasovací lístky budou k dispozici ve volební místnosti! Volit mimo trvalé bydliště lze pouze s voličským průkazem.

Komentáře

Přezkum prezidentských voleb Nejvyšším správním soudem

Oznámení všem občanům:

Dne 4.2.2013 podává část občanů v zastoupení skupiny právníků Návrh na přezkoumání voleb k Nejvyššímu správnímu soudu
podle zákona č. 275/2012 Sb., § 35, odst. 2 a § 66.

Jsme přesvědčeni o tom, že v průběhu volební kampaně došlo k hrubému porušení tohoto prováděcího zákona o volbě prezidenta České republiky.

Znění zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta České republiky zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-275#cast1

Tímto návrhem nechceme podpořit některého z kandidátů,
ale
chceme principiálně vyjádřit nesouhlas s uplatněním zákeřných lží a manipulace s voliči v rámci volební kampaně.

Domníváme se, že porušením zákona došlo k ovlivnění volebního výsledku a proto požadujeme, aby průběh volební kampaně přezkoumal Nejvyšší správní soud.
Je naší nadějí, že Nejvyšší správní soud průběh voleb spravedlivě a nestranně posoudí a prostřednictvím závazného judikátu zmírní pocity křivdy a nespravedlnosti tisíců oprávněných voličů, kteří se cítí být lživou kampaní podvedeni.

Přejeme si, aby se taková situace v České republice již nikdy neopakovala a věříme, že tato zkušenost napomůže kultivaci prostředí české politiky.

Návrh zpracovává tým právních expertů a podává jej skupina voličů. Protikorupční organizace Růžový panter poskytuje této iniciativě zázemí a podporu.
Návrh s uvedením důkazů a argumentů bude představen voličům po vyhotovení, a to před odesláním NSS, dne 4.2.2013 dopoledne včetně jmen všech účastníků řízení.

Každý oprávněný volič, bez ohledu na to, zda-li se k volbám dostavil či nikoli, má možnost zde na webu návrhu vyjádřit svou podporu.

Soudní přezkum prezidentských voleb je možné podpořit svým podpisem zde:

http://www.ruzovypanter.cz/prezident2013

Děkujeme. Růžový panter, o.s.

Další informace na FB:

https://www.facebook.com/pages/Podporujeme-soudn%C3%AD-p%C5%99ezkum-prez...

https://www.facebook.com/pages/R%C5%AF%C5%BEov%C3%BD-panter-nevl%C3%A1dn...